GENEL KURUL İLANI

05 Mart 2013 Salı
SS. BABAESKİ ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİNİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 31/03/2013 TARİHİNDE PAZAR GÜNÜ SAAT: 12:00 DE BABAESKİ BELEDİYE SARAYI İŞHANI KAT.2 BABAESKİ ADRESİNDE YAPILACAKTIR. GÜNDEM 1- Açılış. 2- Saygı duruşu ve İstiklal marşı. 3- Genel Kurul Divanı’nın seçilmesi. 4- Gündemin oylanması. 5- Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma raporu ve Denetim Kurulu raporu’nun okunması 6- Bilanço ve Gelir-Gider raporları’nın okunması. 7- Okunan raporların ve hesapların müzakere edilerek kabul veya reddi hakkında karar alınması. 8- Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası. 9- 2013 Yılı Tahmini Bütçesi’nin görüşülerek karara bağlanması. Bütçedeki Fasıl ve maddeler arasında aktarma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi suretiyle oya sunulması. 10- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları ile yolluk ve harcırahlarının belirlenmesi. 11- Arsa, Tarla, Bina alım satımı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oya sunulması. 12- Bölge Birliği Temsilcilerinin seçimi ( 1 yıl için 2 ASİL 2 YEDEK ÜYE ) 13 Yönetim ve Denetim Kurulu seçimi ( Yönetim Kurulu 5 Asil 5 Yedek Üye 4 Yıl İçin Denetim Kurulu 2 Asil 2 Yedek 2 Yıl için ). 14- Dilek ve temenniler. 15- Kapanış. S.S.BABAESKİ ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU ADINA İST.ÜYE BAŞKAN ADEM EKEN YÜKSEL ÖZEL
 

[Zorunlu]

[Zorunlu Değil]

[(@, - , $, %, <, >) geçerli değildir.]

* Güvenlik Bölümü :
715 [Güvenlik amacıyla soldaki değerleri doldurunuz.]